• Rozwój

  • Współpraca międzypokoleniowa

  • Wymiana doświadczeń

  • Wiedza

  • Przywództwo

  • Praca

  • Patriotyzm

  • Uczciwość

  • Odpowiedzialność

  • Zaangażowanie