Polski Instytut Liderów & dr Sergiusz Trzeciak

przedstawiają

Kurs na karierę

“Kurs na Karierę” to szkolenie online skierowane do osób, które chcą świadomie zaplanować swoją zawodową przyszłość i kierować nią tak, by realizować założone cele.

Konferencja "Komunikacja w NGO"

Bezpłatna konferencja dla osób działających w organizacjach pozarządowych

Polski Instytut Liderów przekazuje wiedzę i motywuje do działania! Już w czerwcu zapraszamy do udziału w niezwykłym wydarzeniu – dwudniowej konferencji. Jest ona organizowana dla wszystkich tych, którym zależy na świadomym budowaniu marki organizacji i zarządzaniu nią w sposób skuteczny i efektywny.

Zachęcamy do wpłat na cele statutowe fundacji

Wesprzyj przyszłych liderów

Zobacz, czy myślisz podobnie, jak my!

  1. Zależy Ci na tym, by młodzi ludzie w naszym kraju mogli się rozwijać i realizować ambitne, wysoko postawione cele?
  2. Chcesz, żeby w przyszłości stali się dojrzałymi liderami, którzy zmieniają otaczającą ich rzeczywistość?
  3. Ważne jest dla Ciebie umacnianie w społeczeństwie postaw społecznej odpowiedzialności i patriotyzmu obywatelskiego?

Łów z nami talenty i szlifuj diamenty!

Wpłać darowiznę na numer konta:

Polski Instytut Liderów

Naszym celem jest, aby Fundacja Polski Instytut Liderów stale umacniała swoją pozycję w świadomości społeczeństwa oraz środowiska opiniotwórczego.

Misją Fundacji Polski Instytut Liderów jest kształcenie nowego pokolenia liderów biznesowych i społecznych, których wiedza i doświadczenie służyć będą rozwojowi Polski, a przez to wzrostowi jej znaczenia na arenie międzynarodowej.

dr Sergiusz Trzeciak

Fundator

PR w NGO

Jak poprzez markę osobistą zbudować markę organizacji ?

Książka jest dla każdego, kto chce aktywnie zmieniać otaczającą rzeczywistość, kto bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wprowadzenie pozytywnych zmian w bliższym lub dalszym otoczeniu. Dla tych, którzy czują potrzebę zmieniania świata. Jest to swego rodzaju podręcznik jak skutecznie promować organizację pozarządową.

Polski Instytut Liderów

Wizja i Misja Fundacji

Naszym celem jest, aby Fundacja Polski Instytut Liderów stale umacniała  swoją pozycję  w  świadomości  społeczeństwa oraz  środowiska opiniotwórczego. 

Fundacja ma na swym koncie wiele zrealizowanych projektów mentorskich, przywódczych i rozwojowych, dzięki którym nowe pokolenie liderów zaczęło funkcjonować w publicznej przestrzeni. Młodzi ludzie z potencjałem liderskim w obszarze biznesu, kultury, mediów, organizacji pozarządowych czy administracji dzięki uczestniczeniu w projektach mentorskich Fundacji rozwinęli się osobiście i zawodowo, a wartości przekazane im przez mentorów sami przekazują dalej w swoich środowiskach. Narzędzia, których dostarczyła im Fundacja służą realizacji ambitnych celów, które wpływają na kształtowanie się nowej jakości w życiu społecznym kraju.

Misją Fundacji Polski Instytut Liderów jest kształcenie nowego pokolenia liderów biznesowych i społecznych, których wiedza i doświadczenie służyć będą rozwojowi Polski, a przez to wzrostowi jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Wszystko to będzie możliwe dzięki łączeniu młodych osób z potencjałem liderskim z mentorami, czyli osobami o unikalnej wiedzy i doświadczeniach, którzy są niekwestionowanymi liderami w swoich dziedzinach. Dzięki unikatowemu wsparciu mentorskiemu udzielanemu młodym osobom w ich rozwoju osobistym i zawodowym, będą oni mogli tworzyć przyszłe elity społeczne, mające realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.

Polski Instytut Liderów

Cele Fundacji

Kształcenie i rozwój przyszłych elit biznesowych, społecznych i kulturalnych

Kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności i patriotyzmu obywatelskiego

Łączenie liderów z różnych środowisk: biznesu, kultury, mediów, nauki i tworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami

Mentoring osób z potencjałem liderskich

Wspieranie młodych, utalentowanych osób, dostarczanie im warunków i narzędzi rozwoju liderskiego i osobistego

Realizacja programów upowszechniających wartości Fundacji

Polski Instytut Liderów

Projekty fundacji

Program e-learningowy

Beneficjenci naszej działalności mogą bezpłatnie skorzystać z oferty nauki zdalnej. Tworzymy najwyższej jakości programy e-learningowe kierowane do liderów zainteresowanych pracą nad pogłębianiem rozwoju osobistego i zawodowego. Program kursu jest efektem ponad 20 lat doświadczeń pracy trenerskiej naszego Fundatora, dra Sergiusza Trzeciaka

Program mentorski

Nasz program mentorski zakłada indywidualną współpracę mentora z osobą, wyróżniającą się potencjałem liderskim w swojej dziedzinie. Dzięki wymianie unikalnych doświadczeń, autorskiej wizji współpracy mentora, przekazywanej wiedzy program wyróżniać się będzie spośród wielu innych projektów przywódczych, które realizowane są w Polsce. Tworzymy platformę i dajemy narzędzia współpracy, zarówno młodym liderom jak i mentorom.

Popularyzacja wiedzy

Jako Fundacja angażujemy się w inicjatywy wspierające ambitnych młodych ludzi. Przykładem jest Konkurs Wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego byliśmy współorganizatorami. To oddolna inicjatywa mająca na celu popularyzację wiedzy o ONZ i świecie współczesnym. Adresowany był do uczniów i studentów z województwa świętokrzyskiego. Dwuetapowy konkurs trwał od lutego do 17 czerwca 2022 r., kiedy to odbyła się gala finałowa. Laureaci otrzymali nagrody finansowe oraz rzeczowe przekazane przez instytucje współtworzące konkurs. Sponsorem wydarzenia była Enea Elektrownia Połaniec.

Szkolenia i konferencje

Kształcimy nowe pokolenia liderek i liderów biznesowych oraz społecznych, których wiedza oraz doświadczenie służyć będą rozwojowi Polski. PIL realizuje swoją misję m.in. poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń, które – z jednej strony – dostarczają praktycznej wiedzy, a z drugiej – z całą mocą inspirują do działania. Takim wydarzeniem była konferencja "Komunikacja w NGO".

Wydarzenie odbywało się w dniach 6-7 czerwca 2022 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego celem było przeszkolenie liderów w zakresie budowania silnych organizacji pozarządowych. Uczestnicy próbowali też odpowiedzieć na pytanie: "Jak poprzez markę osobistą budować markę organizacji?".

Polski Instytut Liderów

Kurs na karierę

Polski Instytut Liderów

Wartości fundacji

Rozwój

Zaangażowanie

Wymiana doświadczeń

Wiedza

Przywództwo

Praca

Patriotyzm

Uczciwość

Odpowiedzialność

Współpraca międzypokoleniowa

Polski Instytut Liderów

PIL = Praca | Idee | Lojalność

Praca

Rozumiemy pracę jako wartość, praca nie jest dla nas przymusem czy środkiem do zaspokajania potrzeb, ale stanowi dla nas samoistną wartość. Praca jest dążeniem do samorealizacji i rozwoju osobistego, co jest zbieżne z celami, które realizujemy.

Idee

Określone przez Platona jako byty doskonałe stanowią podstawę dążenia do doskonałości. Bez wzniosłych idei niemożliwy jest jakikolwiek rozwój, a praca na rzecz wielkich idei zawsze jest nobilitacją. Polski Instytut Liderów opiera się na ideach patriotyzmu, dzielenia się wiedzą i przygotowaniu młodych liderów, którzy przewodzić będą społeczno-gospodarczemu życiu Polski….

Lojalność

Rzetelność i uczciwość w kontaktach z drugim człowiekiem to wartości, które determinują warunki współpracy i budują zaufanie. Bez lojalności nie da się zbudować skutecznie działających zespołów.

Polski Instytut Liderów

Program wydawniczy

Jednym z elementów działalności Fundacji Polski Instytut Liderów są projekty wydawnicze, związane tematycznie z obszarami działań Fundacji. Książki i publikacje mają charakter empiryczny, który lepiej niż naukowe teorie przybliży zainteresowanym omawianą problematykę. Książki dra Sergiusza Trzeciaka publikowane są w języku polskim i angielskim. Dostępne są zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.

Misja Fundacji doskonale wpisuje się w jej główne motto
„Łowimy talenty, szlifujemy diamenty!”