Polski Instytut Liderów & dr Sergiusz Trzeciak

PRZEDSTAWIAJĄ

Kurs na karierę

Konferencja "Komunikacja w NGO"

Bezpłatna konferencja dla osób działających w organizacjach pozarządowych

Polski Instytut Liderów przekazuje wiedzę i motywuje do działania! Już w czerwcu zapraszamy do udziału w niezwykłym wydarzeniu – dwudniowej konferencji. Jest ona organizowana dla wszystkich tych, którym zależy na świadomym budowaniu marki organizacji i zarządzaniu nią w sposób skuteczny i efektywny.

PR w NGO

Jak poprzez markę osobistą zbudować markę organizacji ?

Książka jest dla każdego, kto chce aktywnie zmieniać otaczającą rzeczywistość, kto bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wprowadzenie pozytywnych zmian w bliższym lub dalszym otoczeniu. Dla tych, którzy czują potrzebę zmieniania świata. Jest to swego rodzaju podręcznik jak skutecznie promować organizację pozarządową.

Polski Instytut Liderów

Wizja i Misja Fundacji

Naszym celem jest, aby Fundacja Polski Instytut Liderów stale umacniała  swoją pozycję  w  świadomości  społeczeństwa oraz  środowiska opiniotwórczego. 

Fundacja ma na swym koncie wiele zrealizowanych projektów mentorskich, przywódczych i rozwojowych, dzięki którym nowe pokolenie liderów zaczęło funkcjonować w publicznej przestrzeni. Młodzi ludzie z potencjałem liderskim w obszarze biznesu, kultury, mediów, organizacji pozarządowych czy administracji dzięki uczestniczeniu w projektach mentorskich Fundacji rozwinęli się osobiście i zawodowo, a wartości przekazane im przez mentorów sami przekazują dalej w swoich środowiskach. Narzędzia, których dostarczyła im Fundacja służą realizacji ambitnych celów, które wpływają na kształtowanie się nowej jakości w życiu społecznym kraju.

Misją Fundacji Polski Instytut Liderów jest kształcenie nowego pokolenia liderów biznesowych i społecznych, których wiedza i doświadczenie służyć będą rozwojowi Polski, a przez to wzrostowi jej znaczenia na arenie międzynarodowej. Wszystko to będzie możliwe dzięki łączeniu młodych osób z potencjałem liderskim z mentorami, czyli osobami o unikalnej wiedzy i doświadczeniach, którzy są niekwestionowanymi liderami w swoich dziedzinach. Dzięki unikatowemu wsparciu mentorskiemu udzielanemu młodym osobom w ich rozwoju osobistym i zawodowym, będą oni mogli tworzyć przyszłe elity społeczne, mające realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.

Polski Instytut Liderów

Cele Fundacji

Kształcenie i rozwój przyszłych elit biznesowych, społecznych i kulturalnych

Kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności i patriotyzmu obywatelskiego

Łączenie liderów z różnych środowisk: biznesu, kultury, mediów, nauki i tworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami

Mentoring osób z potencjałem liderskich

Wspieranie młodych, utalentowanych osób, dostarczanie im warunków i narzędzi rozwoju liderskiego i osobistego

Realizacja programów upowszechniających wartości Fundacji

Polski Instytut Liderów

Projekty fundacji

Program e-learningowy

Beneficjenci naszej działalności mogą bezpłatnie skorzystać z oferty nauki zdalnej. Tworzymy najwyższej jakości programy e-learningowe kierowane do liderów zainteresowanych pracą nad pogłębianiem rozwoju osobistego i zawodowego. Program kursu jest efektem ponad 20 lat doświadczeń pracy trenerskiej naszego Fundatora, dra Sergiusza Trzeciaka

Program mentorski

Nasz program mentorski zakłada indywidualną współpracę mentora z osobą, wyróżniającą się potencjałem liderskim w swojej dziedzinie. Dzięki wymianie unikalnych doświadczeń, autorskiej wizji współpracy mentora, przekazywanej wiedzy program wyróżniać się będzie spośród wielu innych projektów przywódczych, które realizowane są w Polsce. Tworzymy platformę i dajemy narzędzia współpracy, zarówno młodym liderom jak i mentorom.

Polski Instytut Liderów

Kurs na karierę

Polski Instytut Liderów

Wartości fundacji

Rozwój

Zaangażowanie

Wymiana doświadczeń

Wiedza

Przywództwo

Praca

Patriotyzm

Uczciwość

Odpowiedzialność

Współpraca międzypokoleniowa

Polski Instytut Liderów

PIL = Praca | Idee | Lojalność

Praca

Rozumiemy pracę jako wartość, praca nie jest dla nas przymusem czy środkiem do zaspokajania potrzeb, ale stanowi dla nas samoistną wartość. Praca jest dążeniem do samorealizacji i rozwoju osobistego, co jest zbieżne z celami, które realizujemy.

Idee

Określone przez Platona jako byty doskonałe stanowią podstawę dążenia do doskonałości. Bez wzniosłych idei niemożliwy jest jakikolwiek rozwój, a praca na rzecz wielkich idei zawsze jest nobilitacją. Polski Instytut Liderów opiera się na ideach patriotyzmu, dzielenia się wiedzą i przygotowaniu młodych liderów, którzy przewodzić będą społeczno-gospodarczemu życiu Polski….

Lojalność

Rzetelność i uczciwość w kontaktach z drugim człowiekiem to wartości, które determinują warunki współpracy i budują zaufanie. Bez lojalności nie da się zbudować skutecznie działających zespołów.

Polski Instytut Liderów

Program wydawniczy

Jednym z elementów działalności Fundacji Polski Instytut Liderów są projekty wydawnicze, związane tematycznie z obszarami działań Fundacji. Książki i publikacje mają charakter empiryczny, który lepiej niż naukowe teorie przybliży zainteresowanym omawianą problematykę. Książki dra Sergiusza Trzeciaka publikowane są w języku polskim i angielskim. Dostępne są zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.

Misja Fundacji doskonale wpisuje się w jej główne motto
„Łowimy talenty, szlifujemy diamenty!”