• Kształcenie i rozwój przyszłych elit biznesowych, społecznych i kulturalnych 

  • Mentoring osób z potencjałem liderskim 

  • Łączenie liderów z różnych środowisk: biznesu, kultury, mediów, nauki i tworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami 

  • Kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności i patriotyzmu obywatelskiego 

  • Wspieranie młodych, utalentowanych osób, dostarczanie im warunków i narzędzi rozwoju liderskiego i osobistego 

  • Realizacja programów upowszechniających wartości Fundacji