Naszym celem jest, by Fundacja Polski Instytut Liderów za 5 lat była organizacją, która jest rozpoznawalna w środowisku opiniotwórczym, umacniająca swoją pozycję w świadomości społeczeństwa. Fundacja ma na swym koncie wiele zrealizowanych projektów mentorskich, przywódczych i rozwojowych, dzięki którym nowe pokolenie liderów zaczęło funkcjonować w publicznej przestrzeni. Młodzi ludzie z potencjałem liderskim w obszarze biznesu, kultury, mediów, organizacji pozarządowych czy administracji dzięki uczestniczeniu w projektach mentorskich Fundacji rozwinęli się osobiście i zawodowo, a wartości przekazane im przez mentorów sami przekazują dalej w swoich środowiskach. Narzędzia, których dostarczyła im Fundacja służą realizacji ambitnych celów, które wpływają na kształtowanie się nowej jakości w życiu społecznym kraju.

 

 Misja Fundacji doskonale wpisuje się w jej główne motto „Łowimy talenty, szlifujemy diamenty!”

 

Misją Fundacji Polski Instytut Liderów jest kształcenie nowego pokolenia liderów biznesowych i społecznych, których wiedza i doświadczenie służyć będą rozwojowi Polski, a przez to wzrostowi jej znaczenia na arenie międzynarodowej.  Wszystko to będzie możliwe dzięki łączeniu młodych osób z potencjałem liderskim z mentorami, czyli osobami unikalnej wiedzy i doświadczeniach, którzy są niekwestionowanymi liderami w swoich dziedzinach. Dzięki unikatowemu wsparciu mentorskiemu udzielanemu młodym osobom w ich rozwoju osobistym i zawodowym, będą oni mogli tworzyć przyszłe elity społeczne, mające realny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.