Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO)

Kim jesteśmy
Misją Polskiego Instytutu Liderów jest kształcenie nowego pokolenia liderów biznesowych i społecznych, których wiedza i doświadczenie służyć będą rozwojowi Polski, a przez to wzrostowi jej znaczenia na arenie międzynarodowej.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby korzystające z witryny https://pil.org.pl – użytkowników przeglądających treści tej witryny.

Jaki zakres danych przetwarzamy
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz nam w formularzu kontaktowym dostępnym na Stronie, Newsletterze oraz pliki cookies – niewielkie informacje przechowywane w pamięci twojej przeglądarki.
Zbierane dane osobowe są chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polski Instytut Liderów, 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 61/1, mail: biuro@pil.org.pl, tel.: +48 22 20 35 965

Formularz kontaktowy
Nawiązując kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie przetwarzanie danych obejmuje: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Przetwarzanie może obejmować również dodatkowe dane osobowe, jeżeli dobrowolnie zamieścisz je w treści wiadomości. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie wyżej wskazanych danych jest niezbędne do wysłania formularza kontaktowego i realizacji związanego z tym celu.

Pliki cookies
Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta. Pliki te nie zawierają danych osobowych
Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług.
Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Newsletter
Zapisując się do subskrypcji newslettera przekazujesz nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te zbierane są wyłącznie w celu wysyłki newslettera i są zbierane dobrowolnie . Jednak podanie wyżej wskazanych danych jest niezbędne do wysłania newslettera.

Cel wykorzystania danych
Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
– korespondencji w odpowiedzi na przesłane przez formularz kontaktowy lub w innej formie zapytania i wiadomości,
– wysyłki newslettera
– prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
– monitorowania stanu sesji,
– analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej.

Jak się z nami skontaktować
W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@pil.org.pl drogą korespondencyjną na adres: Fundacja Polski Instytut Liderów,00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 61/1.

Jakie prawa Ci przysługują
Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, przysługują Ci następujące prawa:
– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
– dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, na podstawie Art. 15 RODO;
– sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie Art. 16 RODO);
– usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, na podstawie Art. 17 RODO;
– ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
– kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi, na podstawie Art. 20 RODO;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Postanowienia przejściowe i końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny określony wg. zasad ogólnych Kodeksu cywilnego o właściwości miejscowej.